Hotel Bulwar ****, Toruń
Hotel Bulwar ****, Toruń
Tło bannera

Regulamin Hotelu

Przyjazd 23 09 23
Wyjazd 24 09 23

Najniższa cena bez pośredników

Spokój i bezpieczeństwo naszych Gości

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1

 1. Pokoje hotelowe wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu wynajęcia i trwa do godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Gość przybywający do Hotelu zobowiązany jest do dokonania zameldowania w recepcji hotelowej zgodnie z przepisami „Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych” wraz z późniejszymi zmianami (do wglądu w recepcji).
 3. Podpisując kartę pobytu, a w przypadku gości nocujących w Hotelu Bulwar na zaproszenie innego podmiotu – po odebraniu kluczy do pokoju, Gość przyjmuje pełną odpowiedzialność za uregulowanie swojego rachunku.
 4. Zajmujący pokój w chwili meldunku określa czas swojego pobytu informując o tym recepcjonistę. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Rezerwacje w Hotelu Bulwar podlegają zmianom do godziny 16:00 dnia poprzedzającego planowany dzień przyjazdu. W przypadku braku odpowiedniej informacji i niedojazdu Gościa, Hotel pobierze opłatę za pierwszą dobę pobytu.

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres deklarowany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości lub udzieli pomocy w poszukiwaniu miejsca noclegowego w innym Hotelu.

§ 3

 1. Gość hotelowy nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 2. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym w godz. 7:00 - 22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji Hotelu.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownikom Hotelu lub osobom trzecim przebywającym w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

§ 4

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. wraz z późniejszymi zmianami (do wglądu w recepcji).
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić swoim Gościom:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu, zgodnie z przepisami RODO i klauzulą; informacyjną, której treść dostępna jest w recepcji hotelu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług;
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.

§ 5

Wszystkie należności za usługi hotelowe pobiera recepcja, która zobowiązana jest do wystawienia dowodu sprzedaży za pobrane należności.

§ 6

Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie o wyznaczonej godzinie (telefonicznie);
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w trakcie pobytu Gościa w Hotelu;
 • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu. Hotel może odmówić przechowania bagażu wykraczającego poza okres zameldowania Gościa, jak również bagażu innego niż bagaż osobisty.

§ 7

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien powiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 8

Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

§ 9

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 06:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 10

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzystał podczas pobytu w Hotelu, a które powstały z jego winy, bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych.
 3. W wypadku stwierdzenia szkód, o których stanowi ust. 2, Hotel ma prawo obciążyć Gościa kosztami ich pokrycia. Gość potwierdzając zapoznanie się z treścią regulaminu hotelowego wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych szkód z jego konta bankowego. Jeżeli jest to możliwe, Hotel może na ten cel dokonać transferu z konta bankowego Klienta, wykorzystując dane preautoryzacyjne podane przez Klienta w trakcie rezerwacji lub zameldowania się w Hotelu.

§11

Ze względu na zagrożenie pożarowe Dyrekcja Hotelu Bulwar prosi swoich Gości o przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej oraz o powstrzymanie się od używania w pokojach urządzeń elektrycznych i innych mogących spowodować zagrożenie powstania pożaru.

§12

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany.
 2. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji wysyłki, Hotel zobowiązuje się do przechowania tych przedmiotów przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

§13

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia.
 2. W przypadku złamania zakazu palenia Gość zobowiązuje się zapłacić karę pieniężną w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą dobę pobytu.
 3. Miejsce wyznaczone do palenia znajduje się przed wejściem głównym do Hotelu.

§14

Hotel przyjmuje zwierzęta. Pobyt ze zwierzętami możliwy jest tylko w wybranych pokojach. Warunki przyjmowania zwierząt w Hotelu opisane są w Regulaminie Pobytu ze Zwierzętami.

§15

Rachunek należy opłacić najpóźniej w dniu wyjazdu. W przypadku dłuższych pobytów rachunek musi być opłacany co 5 dni. Wymagamy również opłaty gdy rachunek osiągnie ustalony limit w wysokości 2000PLN.

§16

 1. Do dyspozycji Gości pozostaje parking hotelowy i garaż podziemny.
 2. Usługa parkingowa jest płatna.
 3. Regulamin parkingu znajduje się na wjeździe na parking oraz w recepcji hotelowej.
 4. Cennik znajduje się na wjeździe na parking oraz w recepcji hotelowej.
 5. Opłata za zagubienie karty parkingowej wynosi 100 zł.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r.
 

mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez URBAŃSKI Przedsiębiorstwo Budowlane - Hotel Bulwar, ul. Bulwar Filadelfijski 18, 87-100, Toruń Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane