Hotel Bulwar ****, Toruń
Hotel Bulwar ****, Toruń
Tło bannera

Regulamin Pobytu zwierząt

Check-in 11 04 21
Check-out 12 04 21

Best Available Rate

Z pupilem w Toruniu

W Hotelu Bulwar możesz zatrzymać się wraz z psem, kotem lub innym małym, domowym przyjacielem. Wiemy, że zwierzęta są niczym rodzina, dlatego z przyjemnością je również ugościmy w Toruniu. W trosce o wzajemny komfort i bezpieczeństwo naszych Gości obowiązują jednak pewne zasady pobytu ze zwierzętami, z którymi prosimy się zapoznać przed przyjazdem. 

Pobyt zwierząt Regulamin

WARUNKI PRZYJĘCIA DO HOTELU

 1. W momencie dokonywania rezerwacji w Hotelu Bulwar, Gość jest zobowiązany do podania informacji, że przyjeżdża ze zwierzęciem, wraz ze wskazaniem gatunku i rasy.
 2. W Hotelu Bulwar mogą przebywać tylko zwierzęta domowe, tj. psy ras nieagresywnych oraz koty. Akceptowane są maksymalnie dwa zwierzęta w jednym pokoju.
 3. Hotel Bulwar ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt, które powszechnie uznaje się za groźne. Do tej grupy zalicza się: gady, stawonogi, gryzonie oraz psy ras uznawanych za agresywne.
 4. Poniżej wymieniono rasy psów uznawanych za agresywne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (perro de presa mallorquin), buldog amerykański, buldog amerykański, pies kanaryjski (perro de presa canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski. 
 5. W przypadku niepoinformowania recepcji przed przyjazdem lub podczas meldowania o posiadaniu zwierzęcia, Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany pokoju (w tym zmiany standardu pokoju) lub nałożenia kary w wysokości 300 PLN. W Hotelu wyznaczono pokoje do pobytu ze zwierzętami.
 6. W momencie zakwaterowania, Gość powinien okazać aktualną książeczkę zdrowia/szczepień zwierzęcia. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i pracownikom Hotelu, wymagane są aktualne szczepienia.
 7. Podczas całego pobytu w Hotelu, Gość jest zobowiązany do nadzoru swojego zwierzęcia. Poza pokojem Gość zobowiązany jest do używania: obroży, smyczy, kagańca lub klatki.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji hotelowej, Bulwar SPA oraz Bulwar Club. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych lub niedowidzących.

ZAKŁÓCENIA POBYTU i BEZPIECZEŃSTWO

 1. Goście są zobowiązani do opieki nad swoimi zwierzętami.
 2. Zwierzęta nie powinny być pozostawiane same w pokoju.
 3. Zwierzęta nie mogą spowodować dyskomfortu i poczucia braku bezpieczeństwa pozostałych Gości przebywającym w Hotelu.
 4. W sytuacji powtarzających się skarg na zwierzę ze strony innych Gości, a także zakłócania ciszy nocnej, Hotel zastrzega sobie prawo do reakcji wraz z poproszeniem Gościa odpowiedzialnego za zwierzę o opuszczenie obiektu, bez zwrotu zaliczki.
 5. W przypadku pozostawienia w pokoju zwierzęcia bez opieki, Hotel ma prawo do wezwania odpowiednich służb, które pomogą w usunięciu zwierzęcia z obiektu na koszt Gościa.

CZYSTOŚĆ I HIGIENA

 1. Właściciele zwierząt odpowiadają za czystość po nich. Zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawianych przez zwierzęta na terenie Hotelu, zarówno wewnątrz obiektu, jak i na obszarze przyległym do Hotelu.
 2. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem, którą należy opróżniać do papierowej torby, a następnie wyrzucić do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu. Hotel prowadzi ścisłą segregację odpadów.
 3. Właściciele zwierząt proszeni są o niewpuszczanie zwierząt na łóżka, fotele, kanapy i inne wyściełane meble. W przypadku ich zniszczenia, stosuje się zapisy części IV, ust. 1-3.
 4. Sprzątanie pokoju podczas pobytu będzie odbywało się tylko na życzenie Gościa. Może to nastąpić wyłącznie podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. Potrzebę posprzątania pokoju należy zgłosić bezpośrednio w recepcji wraz z informacją, o której godzinie może się odbyć.

OBOWIĄZKI

 1. Hotel obciąży Gościa za zabrudzenia, zniszczenia lub inne szkody na mieniu obiektu, jak również na mieniu innych Gości, które zostały spowodowane przez zwierzę.
 2. Gość wyraża zgodę na obciążenie swojego rachunku pełnymi kosztami likwidacji wszelkich szkód spowodowanych przez jego zwierzę w Hotelu Bulwar****. Gość zwalnia Hotel, jego właścicieli i zarząd z wszelkiej odpowiedzialności za skutki zachowania swojego zwierzęcia.
 3. Dyrekcja Hotelu wycenia wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Opłata za pobyt zwierzęcia w Hotelu Bulwar wynosi 65 PLN/doba.
 2. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Pobytu ze Zwierzętami i podpisaniem oświadczenia w recepcji.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2021r.

 

mobile nav bg
See on the map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by URBAŃSKI Przedsiębiorstwo Budowlane - Hotel Bulwar, ul. Bulwar Filadelfijski 18, 87-100, Toruń . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved